Rijnart Internationaal Transport Rijnart Internationaal Transport

Disclaimer

Rijnart Internationaal Transport BV te Roosendaal is eigenaar en beheerder van deze website.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website.

Autorisatie
Op de inhoud, vormgeving en programmatuur van deze site, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk zijn op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van Rijnart Internationaal Transport BV.

Informatie
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. Tevens kan onze website links naar webpagina’s van derden bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en wij zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Afbeeldingen
Wij maken gebruiken van eigen afbeeldingen. Als wij gebruikmaken van afbeeldingen van derden, dan staat dit in de bronvermelding. Wanneer u als rechthebbende vindt dat uw afbeelding niet geplaatst mag worden, stuur dan direct een e-mail aan info@rijnart.nl en uw afbeelding zal worden verwijderd.